Bine aţi venit în comuna Valea Viilor!

Ilie-Avram-PinteComuna Valea Viilor este situată în nordul judeţului Sibiu, în Podişul Târnavelor, la 50 km de municipiul Sibiu (reşedinţă de judeţ), 14 km în sudul municipiului Mediaş, respectiv 5 km,  est, de oraşul Copşa Mică.

Vetrele localităţilor Valea Viilor şi Motiş sunt situate pe firul aceleiaşi ape, Vorumloc, la distanţă de 6 km. Cu o populaţie de cca. 2000 de locuitori, comuna este unul din cele mai importante centre ale moştenirii culturale a ţinutului, localitatea Valea Viilor fiind înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

În ultimele decenii, comuna Valea Viilor a demonstrat că are capacitatea dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Prin organizarea anuală a Festivalului “Marţian Negrea” şi a “Festivalului de Colinzi”, a organizării unui circuit local ecomuzeu, respectiv a unei serii anuale de manifestări cultural-educative şi sportive,  întreaga comunitate a înţeles că dezvoltarea durabilă a unei comune se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului; astfel, s-a putut constata că investiţiile în  turism asigură şi dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând şi un fenomen social constând în mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură efecte directe şi indirecte diverse. În 1996, Consiliul Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC) susţinea următoarele:

“Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume care, în măsuri virtuale şi economice, include: venitul brut, valoarea adăugată, capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe”.

Proiectul “Patrimoniu şi tradiţii în comuna valea Viilor” a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în valoare a patrimoniului moştenit dar  şi dezvoltarea conceptului de

“Motiş – poartă de intrare

în

Situl Natura 2000 Podişul Hârtibaciului”,

experienţa manifestărilor organizate, în ultimul deceniu, demonstrând capacitatea organizatorică şi de mobilizare a comunităţii. Obiectivele turistice moştenite de comunitate – protejate ca monumente istorice – reprezintă o veritabilă infrastructură cultural-istorică, preferată atât de turismul cultural cât şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni; patrimoniu poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunei, păstrarea şi promovarea identităţii culturale fiind un obiectiv strategic pentru toate administraţiile comunale din G.A.L. Podişul Mediaşului.

 

Obiectivul general al proiectului constă în:

“Dezvoltarea activităţilor turistice în comuna Valea Viilor care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

Obiectivul specific este:

 “Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

Prin instalarea şi funcţionarea a 3 infokiosk-uri administraţia publică locală a făcut un prim pas în dotarea cu echipament modern de informare atât a comunităţii cât şi turiştilor, asigurând şi un spaţiu modern de informare în Centrul de Informaţii Turistice; centru a fost deschis în Valea Viilor (în 2008), cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu. Traseul tematic în comună este marcat cu locuri de popas în filigorii, rastele de bicicletă şi panouri (de orientare şi promovare a obiectivelor turistice), drumeţia în comună fiind însoţită de panouri explicative (în 4 limbi). În cadrul proiectului s-au elaborat şi editat o paletă mare de materiale de promovare, toate urmând a se distribui gratuit în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Vă invităm să descoperiţi trecutul comunei Valea Viilor dar şi ospitalitatea locuitorilor!

Fiecare pas în comună vă permite să descoperiţi trecutul satelor Valea Viilor şi Motiş dar şi istoriile locale privind transformările succesive, parte din acestea fiind prezentate pe panourile amplasate pe clădirile din domeniul public al localităţii sau ale partenerilor proiectului.

Cu fiecare pas în localităţi veţi descoperi modul cum această comună s-a dezvoltat; la fiecare pas puteţi să descoperiţi efortul tuturor generaţiilor de a învăţa să lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi, cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale (respectul reciproc, cinstea, demnitatea umană, etc.).

Veţi descoperi o comunitate cu un profund specific tradiţional european, ce a ştiut să gestioneze momentele dificile din istoria ei, momente generate de sărăcie, de migraţie, de intoleranţă, de tulburări sociale şi politice, de conflicte, sau de  proastă guvernare.

Descoperiţi comuna Valea Viilor în Ţara Vinului!

Descoperiţi aceste locuri unice,

binecuvântate de natură şi poposeşte în Valea Viilor sau Motiş

pentru a petrece un sejur rustic şi a cunoaşte modul de viaţă al locuitorilor şi patrimoniul cultural local moştenit!

 

Bine aţi venit în comuna Valea Viilor!

 

Primarul comunei Valea Viilor

Ilie-Avram Pinte